0523-794092

אימון אירובי והמוח

אימון בהתעמלות אירובית מגדיל את נפח המוח בקרב בני אדם בגיל הזהב.
קולקומב ועמיתיו, אוניברסיטת אלינוי


תקציר


רקע המחקר הנוכחי בדק האם אימון כושר אירובי של אנשים מזדקנים יכול להגדיל את נפח המוח באזורים הקשורים להידרדרות תלוית הגיל במבנה המוח ובכושר חשיבה.
שיטות 59 מתנדבים מבוגרים בריאים, אך כאלה שאינם עוסקים בפעילות פיזית, בגילאי 60-79, השתתפו בניסוי קליני אקראי במשך 6 חודשים. מחציתם השתתפו בקבוצה המקבלת אימון בפעילות אירובית, ומחציתם השתתפו בקבוצת בקרה המקבלת הדרכה במתיחות ובטונוס שרירים. עשרים מבוגרים צעירים שימשו כקבוצת ביקורת ונבחנו באמצעות תהודה מגנטית (MRI), ולא השתתפו באימונים...


תוצאות נמצאה גדילה משמעותית של נפח המוח באזורים הן של חומר לבן והן של חומר אפור. עלייה משמעותית בנפח המוח נמצאה כפונקציה של אימון כושר בקבוצה של אלו שהשתתפו באימוני כושר אירוביים, אך לא בקרב אלו שהשתתפו בקבוצת המתיחות וטונוס שרירים (nonaerobic). כצפוי, לא חלו שינויים משמעותיים בנפח המוח בקרב המשתתפים הצעירים בקבוצת הביקורת.


מסקנות תוצאות אלו מצביעות על כך שכושר לב וכלי דם קשור לשמירה על רקמת המוח בבני אדם מזדקנים. יתר על כן, תוצאות אלו מצביעות על בסיס ביולוגי חזק לתפקידו של הכושר האירובי בשמירה ובשיפור של בריאות מערכת העצבים המרכזית ושל התפקוד הקוגניטיבי בקרב אנשים מבוגרים.


   PMID: 17167157


  J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2006 Nov;61(11):1166-70.

Aerobic exercise training increases brain volume in aging humans.

BACKGROUND: The present study examined whether aerobic fitness training of older humans can increase brain volume in regions associated with age-related decline in both brain structure and cognition.

METHODS: Fifty-nine healthy but sedentary community-dwelling volunteers, aged 60-79 years, participated in the 6-month randomized clinical trial. Half of the older adults served in the aerobic training group, the other half of the older adults participated in the toning and stretching control group. Twenty young adults served as controls for the magnetic resonance imaging (MRI), and did not participate in the exercise intervention. High spatial resolution estimates of gray and white matter volume, derived from 3D spoiled gradient recalled acquisition MRI images, were collected before and after the 6-month fitness intervention. Estimates of maximal oxygen uptake (VO2) were also obtained.

RESULTS: Significant increases in brain volume, in both gray and white matter regions were found as a function of fitness training for the older adults who participated in the aerobic fitness training but not for the older adults who participated in the stretching and toning (nonaerobic) control group. As predicted, no significant changes in either gray or white matter volume were detected for our younger participants.

CONCLUSIONS: These results suggest that cardiovascular fitness is associated with the sparing of brain tissue in aging humans. Furthermore, these results suggest a strong biological basis for the role of aerobic fitness in maintaining and enhancing central nervous system health and cognitive functioning in older adults.
  • בשורות טובות

    ערב טוב דולב,

    אני שמחה לבשר שהבת שלי (בת 12) יצאה מהמצב הפסיכוטי, אבל עדיין היא מדוכדכת... היא מקבלת (מלבד ריספרדל) את הוויטמינים לפי המלצתך.

    בטח שנשמור על קשר. לא כל יום פוגשים אדם גם מקצועי וגם אמפטי ואנושי.

Vitamin-c-banner

הרצאות וסדנאות באנר

לשחרר באנר